Regner Anna

REGNER ANNA

WYKSZTAŁCENIE

dr nauk humanistycznych • pedagog specjalny • neurologopeda

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (0-6 r.ż) 
• terapia dzieci (w każdym wieku) z zaburzeniami rozwojowymi i wadami genetycznymi (m.in. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym) 
• terapia dzieci i dorosłych po lub w śpiączce, po wypadkach komunikacyjnych 
• osoby po udarach (afazje)

GABINET

ul. Zoli 28/6 Wrocław

TELEFON

600 394 932

EMAIL

regneranna@gmail.com

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!