szkolenia

Kto może nazywać się terapeutą Castillo Moralesa®?

Ze względu na liczne informacje o naruszaniu praw właścicieli znaku Castillo Moralesa® i tytułowanie się Terapeutami Castillo Moralesa®, z upoważnienia Castillo Morales® Vereinigung e. V, przedstawiamy oficjalne stanowisko właściciela tego znaku, którym jest wyłącznie Castillo Morales® Vereinigung e.V. w Niemczech.

W przypadku niezastosowania się do treści pisma i dalszego naruszania praw do znaku, właściciel ochrony znaku, tj. Castillo Morales® Vereinigung e.V. będzie zmuszony do zastosowania sankcji prawnych względem osób i organizacji, które te prawa naruszają.

Prosimy o zapoznanie się z pismem i zaniechanie nadużyć wynikajacych z bezprawnego tytułowania się Terapeutami Castillo Moralesa®.

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!