terapeuci

DOLNOŚLĄSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WIELKOPOLSKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

Kto może nazywać się terapeutą Castillo Moralesa®?

Ze względu na liczne informacje o naruszaniu praw właścicieli znaku Castillo Moralesa® i tytułowanie się Terapeutami Castillo Moralesa®, z upoważnienia Castillo Morales® Vereinigung e. V, przedstawiamy oficjalne stanowisko właściciela tego znaku, którym jest wyłącznie Castillo Morales® Vereinigung e.V. w Niemczech.

W przypadku niezastosowania się do treści pisma i dalszego naruszania praw do znaku, właściciel ochrony znaku, tj. Castillo Morales® Vereinigung e.V. będzie zmuszony do zastosowania sankcji prawnych względem osób i organizacji, które te prawa naruszają.

Prosimy o zapoznanie się z pismem i zaniechanie nadużyć wynikajacych z bezprawnego tytułowania się Terapeutami Castillo Moralesa®.

CERTYFIKOWANI TERAPEUCI CASTILLO MORALESA

W trosce o dobro pacjenta koncepcja Castillo Moralesa może być stosowana tylko przez certyfikowanych terapeutów, którzy w terapii kierują się słowami nauczyciela Castillo Moralesa, aby wspierać takie działania, które są pomocne pacjentowi, a powstrzymać te, które mogłyby mu zaszkodzić. Myśl ta towarzyszy pracy terapeutów koncepcji Castillo Moralesa zwłaszcza we wczesnej interwencji, kiedy odpowiednio szybko zastosowana terapia prowadzi do normalizacji bądź znacznej poprawy zaburzonych funkcji, rozwoju nowych kompetencji oraz zapobiega powstaniu wtórnych patologii.

ZNAJDŹ TERAPEUTĘ W TWOIM WOJEWÓDZTWIE!

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!