Jaskólska-Dreczka Anna

JASKÓLSKA-DRECZKA ANNA

WYKSZTAŁCENIE

neurologopeda • terapeuta Integracji sensorycznej • afazjolog

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

dzieci: wcześniactwo • asymetrie ułożeniowe • dysfagia dziecięca (program autorski) • hipotonie mięśniowe • zaburzenia kontroli napięcia mięśniowego • mózgowe porażenie dziecięce • treningi ssania i żucia • zespoły genetyczne w obszarze ustno-twarzowym • afazja

dorośli: rehabilitacja • rewalidacja mowy • po udarach • po wylewach • po urazach czaszkowo mózgowych • treningi żucia i picia po porażeniach nerwu twarzowego • inne dysfunkcje ruchu w obszarze ciało-twarzo -czaszka • usprawnianie SM • afazja

GABINET

dzieci: Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni • dorośli: Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

TELEFON

604 206 619

EMAIL

brak

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!