Putyra Magdalena

PUTYRA MAGDALENA

WYKSZTAŁCENIE

logopeda

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami genetycznymi i rozwojowymi (m.in. zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspargera i inne) • diagnoza i terapia dzieci przedwcześnie urodzonych (wcześniaków) i niemowląt 
• diagnoza i terapia dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami mowy

GABINET

Gabinet Neurologopedii Dziecięcej mgr Magdalena Putyra Bielsko-Biała

TELEFON

791 780 830

EMAIL

magdalena.putyra@gmail.com

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!