Kaczmarek Bogusława

KACZMAREK BOGUSŁAWA

WYKSZTAŁCENIE

dr nauk humanistycznych • pedagog specjalny • logopeda

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

terapia wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci (0-6 r.ż) z zespołem Downa wg. programów Portage Service i Hannen Programme 
• zastosowanie metod komunikacji AAC (wspomagające i alternatywne metody komunikacji) - metody Makaton 
• prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla specjalistów i rodziców w zakresie metody Makaton

GABINET

Poznań

TELEFON

brak

EMAIL

b.kaczmarek@makaton.pl

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!