KONCEPCJA CASTILLO MORALESA

Koncepcja została opracowana i rozwinięta w latach 70′ w Argentynie przez Castillo Moralesa – lekarza rehabilitacji, badacza i naukowca. Sięga korzeniami latynoamerykańskiej filozofii i antropologii. Bazuje na anatomii funkcjonalnej, neurofizjologii, ekologii a także pedagogice, które stanowią jej filary. Podstawą koncepcji Castillo Moralesa jest komunikacja.

ZASTOSOWANIE
KONCEPCJI

Całościowa neurofizjologiczna koncepcja ukierunkowana jest na terapię sensomotorycznych
i ustno-twarzowych zaburzeń
u niemowlaków, dzieci i dorosłych. Stosowana jest przez logopedów, rehabilitantów i lekarzy. Koncepcja terapeutyczna w pracy z pacjentem łączy stosowanie oddziaływań
fizjoterapeutycznych i logopedycznych. Terapia sprawdza się szczególnie u pacjentów z wrodzoną lub nabytą hipotonią mięśniową.

CELE
TERAPEUTYCZNE

Głównym celem terapii jest uzyskanie przez pacjenta jak największej sprawności i samodzielności, które warunkują jego uczestnictwo w życiu codziennym.

STOWARZYSZENIE CASTILLO MORALESA POLSKA

Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska – wcześniej pod nazwą Stowarzyszenie Terapeutów Metody Castillo Moralesa powstało w 2010 roku dzięki wspólnej inicjatywie certyfikowanych terapeutów. Główną ideą Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o koncepcji terapeutycznej łączącej stosowanie technik logopedycznych i fizjoterapeutycznych w pracy z pacjentem.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez wymianę doświadczeń terapeutów w kraju i za granicą. Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska współpracuje z Castillo Morales Vereinigung w Niemczech. Wśród członków Stowarzyszenia są logopedzi i fizjoterapeuci, którzy prowadzą poradnictwo dla rodziców oraz konsultacje dla dzieci i dorosłych w całej Polsce. Jesteśmy partnerem wielu organizacji, które zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym, medycznym i terapeutycznym.

Stowarzyszenie czuwa nad wysokim poziomem etycznym terapeutów. Szczególną uwagę zwraca się na poziom merytoryczny stosowanej wiedzy w terapii. Terapeuci systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie kursach refresher oraz uczestnicząc w międzynarodowych sympozjach poświęconych Koncepcji Castillo Moralesa.

W naszej pracy kierujemy się słowami Autora koncepcji, iż jako specjaliści wspomagamy tylko takie działania, jakie uznajemy za korzystne dla pacjenta. Nie dopuszczamy do takich, które mogłyby mu zaszkodzić. Z tego powodu koncepcja Castillo Moralesa może być stosowana tylko przez certyfikowanych, kompetentnych i doświadczonych terapeutów.

MAPA TERAPEUTÓW

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!