zarząd

Barbara Paradowska
prezes
Ilona Brzozowska-Misiewicz
zastępca prezesa
Fernando Penafiel
skarbnik

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!