zarząd

BP-01
Barbara Paradowska
prezes
IB_Obszar roboczy 1
Ilona Brzozowska-Misiewicz
zastępca prezesa
FP_Obszar roboczy 1
Fernando Penafiel
skarbnik