zarząd

Barbara Paradowska
prezes
Ilona Brzozowska-Misiewicz
zastępca prezesa
Fernando Penafiel
skarbnik