KURS PODSTAWOWY KONCEPCJA CASTILLO MORALESA®
WROCŁAW 2019/2020

CZĘŚĆ I

12.08 – 23.08.2019
PLN 4600 płatne do 15 grudnia 2018
  • czas trwania: 2 tygodnie
I rata

CZĘŚĆ II

17.02 – 28.02.2020
EUR 1430 530 EUR płatne do 31 lipca 2019
900 EUR płatne do 15 grudnia 2019
  • czas trwania: 2 tygodnie
II rata

CZĘŚĆ III

6.07 – 18.07.2020
PLN 6300 płatne do 15 czerwca 2020
  • czas trwania: 2 tygodnie
III rata

informacje o szkoleniu

miejsce: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, Wrocław
czas trwania: 3x 2 tygonie (bez weekendów)
ilość uczestników: 30
płatność: w 3 ratach (faktury wystawiane po każdej części kursu)
dla kogo: fizjoterapeuci, logopedzi, lekarze, stomatolodzy (wymagane co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnym wymiarze godzin)
prowadzący: nauczyciele Castillo Morales® Vereinigung e. V. Niemcy
organizator: Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska
zakwalifikowanie na kurs: decydują kwalifikacje zawodowe, a nie kolejność zgłoszeń

informacje o zapisach

zapoznanie się kandydata ze szczegółami szkolenia
ETAP 1 25%
akceptacja ogólnych warunków kursu podstawowego oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do 21.11.2018
ETAP 2 50%
poinformowanie zakwalifikowanych osób drogą mailową lub telefoniczną do 25.11.2018
ETAP 3 75%
odesłanie podpisanych warunków ogólnych przez osobę zakwalifikowaną i dokonanie płatności do 15.12.2018
ETAP 4 100%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!