Stańczak Joanna

STAŃCZAK JOANNA

WYKSZTAŁCENIE

logopeda

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

terapia logopedyczna dzieci ze szczególnym uwzględnieniem noworodków, dzieci przedwcześnie urodzonych i małych dzieci z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami mowy, niemówiącymi, nadruchliwymi 
• zajęcia logorytmiczne 

• poradnictwo w zakresie karmienia dzieci 

• prowadzenie autorskiego kursu o karmieniu

GABINET

Centrum „Mamy Dziecko”
 ul. Kościuszki 35A 
Wrocław

TELEFON

693 560 344 


EMAIL

asiastanczak.u@gmail.com

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!