Pałuszka Edyta

PAŁUSZKA EDYTA

WYKSZTAŁCENIE

logopeda • neurologopeda

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci (również noworodki i niemowlęta), młodzieży i dorosłych • wczesne wspomaganie rozwoju • wczesna nauka czytania • trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia • dyslalia • terapia jąkania i zaburzeń płynności mówienia • opóźniony rozwój mowy • afazja (w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych, po wypadkach komunikacyjnych...) • autyzm • upośledzenie umysłowe • obwodowe porażenie nerwu twarzowego • zaburzenia ssania i połykania

GABINET

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 6, Częstochowa • WZOZ nad  Matką, Dzieckiem i Młodzieżą ul. Sobieskiego 7A, Częstochowa

TELEFON

604 975 113

EMAIL

edytapaluszka@wp.pl

Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo Moralesa®!